Saturday, 1 April 2017

RÚT KINH NGHIỆM KHÔNG TÁI PHẠM

Yavachampa
Đọc giả có quyền suy luận, sứ hiện hữu của các thế lực có thể xẫy ra xung đột giữa ông Nguyễn V Tỷ, và PGS TS Thanh Phần là có.
Xung đột đã nổ ra đầu năm 2017. Ngòi nồ, nút thắt của chuổi sự kiện là việc Imum TỪ CỒNG DƯ kí và đọc quyễt định thay vị trí thầy N V Tỷ bằng tên THÀNH QUANG DŨNG đã tạo mâu thuẩn và gây hậu quả nghiêm trọng. Một dàn dựng được tính trước từng thao tác, nhiều người biết, thầy Tỷ không biết, bất ngờ bị hạ nhục. Cũng là để cho thấy sức mạnh của ai đó có thể tùy ý thay đổi nhân sự trong HDCS Bani, kể cả thầy Tỷ. Khi sự việc bị phơi bày ra ánh sáng, champaka.info dù thắng, đã loại được cái gai, ông già 82, tuổi phải xin tự nguyện rút, vẫn chưa vừa lòng. Ngay lập tức champaka chụp cho thầy Tỷ một cái mủ to và xấu nhất. Thủ đoạn đê hèn, cho 3 phó Cả sư cùng phái đoàn 8 người đến nhà mời làm CỐ VẤN, rồi phế truất ngay tại cuộc họp quyết định nhân sự trước tập thể. Thầy cáo lỗi là xin thua và về vườn vẫn bị cho champaka hạ bệ tiếp.
TÀN ĐỘC ĐẾN THẾ LÀ CÙNG.
Ai? Đã chuần bị quyết định cho Imum TỪ CÔNG DƯ kí? Ai chuẩn bị sân khấu cho Imum DƯ đọc quyết định. Lúc đó ai trả lời thắc mắc về nhân sự? Có thể là chủ mưu hay tay sai?
Hậu quả nghiêm trọng thế nào thì đã rõ, toàn cộng đồng Cham và người Việt cũng đều phẩn nộ.
Đề nghị các nhà báo tài năng Cham làm rõ và công khai một việc nhỏ: ai dàn dựng quyết định thay thầy Tỷ của Imum DƯ, để Cham rút kinh nghiệm tránh sai phạm. Chỉ để biết không truy cứu trách nhiệm ai cả, vì thẩy Tỷ đã tự nguyện xin nghỉ.
Tham khảo, không bình luận, không gây phiền thêm cho cộng đồng.

No comments: