Tuesday, 6 September 2011

XAP CHAM HAREI NI

XAP CHAM HAREI NI
Mong tamư dôm panôch Cham drei đôm song gơp, mưluk xap Yuôn biak ralô. Urak ni drei paxram ngui xap Cham drei wơk. Ka êng drei song dôm yut tanjrao. Mưyah mikwa, dei xa-ai halei takrư biai ka panôch pôch xap đôm Cham, yơ su-uuk tamư email ni: quang_can@yahoo.com.

Harak su-uuk ka panôch da-a di Ganum biai chanưk ilimô buk kram Champa yuw ala ni:

Harak su-uuk

Ppapôk payua: Ppô di Ginum biai chanưk ilimô, buk kram Champa,
Likuw thaat tiak đua karun Gimum biai chanưk ilimo, buk kram Champa ka panôch da-a song abih dôm apakaar Gimum biai chanưk ilimo, buk kram Champa ngak bloh ka gruk chanưk Champa. Jek di abih nan harei ppatabiak tapuk xackarai “Dit biya Champa: Vaang nưgar, Bôl mưdook, song Xackarai” di gru bach PhD. Pierre-Bernard Lafont (Ppatabiak mưng xap Parang harei 15/11/2007), mưlih tapa xap Yuôn kayua dai dong di Gimum biai chanưk ilimo, buk kram Champa song Aduk harak agal Champa gram nưrah (Ppatabiak mưng xap Yuôn harei 17/09/2011). Likuw sahadah apakaal tal dôm rawak, ramưlih, uraang dai dong, radak, song mikwa ppajup ngak jiơng sa harei rija brang prong ni.
Khol dahlak mưraat ramik jarô piơh mưda hu tamư waar rija ppatabiak tapuk ni. Habơr min, gruk ni nan sa bui harung ka dôm thei angat tal xackarai Champa. Tapuk ni nan ganum rik biak ralô hajat, song brang ppahadah bbluak xackarai Champa.
Mưyah oh hu kabha rakun nao tamư rija ppatabiak tapuk ni, atha hajat lach, thei nan anưưk Champa hai hu goc Champa, jaang pachơp tung tian puja tapak harei rija ppatabiak tapuk mưbhaac brang ni. Chong lach tapuk xackarai ni lek di tian ralô urang, rituh rituh mưnux blei, rabuw rabuw urang pôch.
Tadhuw jiak jiơng,
Xalam lawaan song puja,


Quang Can


Xap Yuôn ka mikwa tanhi glang:

Thư Phúc Đáp

Kính gởi: Chủ tịch Hội Đồng Phát Triển Văn Hóa-Xã Hội Champa,
Xin chân thành cám ơn Hội Đồng Phát Triển Văn Hóa-Xã Hội Champa về lời mời và và về tất cả những gì Hội Đồng Phát Triển Văn Hóa-Xã Hội Champa đã đóng góp cho công cuộc phát triển Champa. Nhất là lễ ra mắt sách lịch sử “Vương quốc Champa: Địa dư, Dân cư, và Lịch sử” của Gs. Ts. Pierre-Bernard Lafont (Xuất bản bằng tiếng Pháp 15/11/2007), được dịch sang tiếng Việt dưới sự bảo trợ của Hội Đồng Phát Triển Văn Hóa-Xã Hội Champa và Văn Phòng Champa Quốc Tế (17/09/2011). Xin được bày tỏ lòng tri ân đến tác giả, dịch giả, các nhà tài trợ, tổ chức, quý đồng hương, và thân hữu góp phần làm nên dịp lễ trọng đại này.
Chúng tôi sẽ cố gằng thu xếp thời gian để có thể tham dự buổi lễ ra mắt sách này. Tuy nhiên, đây là niềm vui chung cho tất cả những ai quan tâm đến lịch sử Champa. Cuốn sách này là đóng góp thiết yếu, và quan trọng làm sáng tỏ hơn lịch sử Champa.
Dù không có điều kiện đến tham dự, tin chắc rằng là người Champa hay có nguồn gốc Champa, đều hướng tình cảm ngưỡng mộ của mình đến buổi lễ ra mắt sách long trọng này. Mong rằng cuốn sách lịch sử này được đông đảo mọi người đón nhận, nhà nhà mua, người người đọc.
Chúc thành công,
Chào thân ái và trân trọng,


Quang Can