Tuesday, 19 March 2013

Dak Rai Patao Pô Rômê song Inư Pô Mưbơk,
TS Quang Can giới thiệu

Văn bản liên quan đến Pô Mưbơk do Paxeh Nại Cao Liêm Palei Pabhan, Pangduranga, chép từ tài liệu riêng của Pô Dhia Hamu Tanran Hán Dậu. Tài liệu này có được do sao chép lại từ nguồn của cụ Bố Thuận. Xin cung cấp cho những ai quan tâm, xem và bổ sung nếu có khiếm khuyết so với những dị bản khác.
Đua phôl biak ralô.
  


No comments: