Sunday, 30 October 2011

Kaya lin binhuôl bal Kate 2011/ Quà tặng nhân mùa Kate 2011

Kaya lin binhuôl bal Kate 2011.
Ka xap pôch panôch đôm Cham hu pahơh prong bla.Piêh panôch kadha
Likuw ppapôk lin ka mikwa, adei xa-ai, tapuk Inưlang “Dictionnaire čam-français” Dictionnaire čam-français kayua Etienne Aymonier, Antoine di thun 1906.
Buh tamư computer pran ngan print tabiak piêh nguy.
Quà tặng nhân mùa Kate 2011.
Để thông tin về ngôn ngữ, từ vựng Cham được phổ biến rộng rãi.
Kính tặng mikwa, adei xa-ai cuốn từ điển “Dictionnaire Cam – Francais” Dictionnaire čam-français Viết bởi Etienne Aymonier, Antoine Cabaton năm 1906.
Download vào máy tính cá nhân hoặc in ra để sử dụng.
Hướng dẫn:
Từ link này: http://books.google.com/books?id=SSAoAAAAYAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
hay copy địa chỉ link này.
Click vào PDF ở góc trên bên trái sẽ chép được vào máy tính cá nhân.
Tadhuw mikwa adei sa-ai anit ranam sa bal KATE- RAMƯWAN buy baiy.

ThS. Quang Can

No comments: